Wakacje kredytowe

Wakacje kredytowe 2022/2023 –na czym polegają i kto będzie mógł z nich skorzystać?

Rząd przygotował ustawę, która ma na celu pomóc wszystkich kredytobiorcom. Na czym polega? Jest to wsparcie polegające na odroczeniu aż ośmiu rat kredytu. Czy każdy będzie mógł skorzystać z takiej pomocy? Na jakich zasadach?

 1. Wakacje kredytowe – co to takiego? I jak działają?
 2. Ustawa – wakacje kredytowe 2022 /2023
 3. Inflacja a wakacje kredytowe
 4. Kto może skorzystać z ustawy dotyczącej wakacji kredytowych?
 5. Jakich kredytów dotyczy ustawa o wakacjach kredytowych? Co z frankowiczami?
 6. Dwa kredyty - wakacje kredytowe 2022/2023
 7. Od kiedy i w jaki sposób można korzystać z wakacji kredytowych 2022/2023?
 8. Nadpłaty i odsetki a zawieszenie spłaty
 9. Co zrobić z pieniędzmi z wakacji kredytowych?
 10. Rządowe wakacje kredytowe – podsumowanie

Wakacje kredytowe – co to takiego? I jak działa?

Wakacje kredytowe - jest to nowa ustawa rządowa mająca na celu wsparcie kredytobiorców, podczas gdy raty kredytów hipotecznych rosną. Wsparcie to pozwala na odroczenie kilku rat. Należy jednak nadmienić, że bank jedynie wstrzymuje nam comiesięczne opłacanie zobowiązań, jednak finalnie nie zostaje ono umorzone. Ostatecznie i tak musimy je spłacić, przesuwa nam się tylko termin spłaty. Niestety przesunięcie terminu spłaty powoduje, że koszty kredytu najzwyczajniej wzrastają, niezależnie od jego wielkości.

Ustawa - wakacje kredytowe 2022/2023

Ustawa weszła w życie 29 lipca 2022 roku. Od tego momentu kredytobiorcy mogą składać w swoich bankach wnioski o skorzystanie z ustawowych wakacji kredytowych. Na czym zatem polega przesunięcie spłaty kredytu hipotecznego? Przesunięcie jednej raty możliwe jest raz na kwartał, czyli dokładnie mówiąc raz na 3 miesiące. Wychodzi więc na to, że są to 4 raty kredytowe rocznie, a w ciągu 2022 i 2023 roku jest to aż 8 rat.

Samo założenie złożenie wniosków jest proste i nie wymaga od zainteresowanych dodatkowych formalności. Bardzo dużym ułatwieniem jest możliwość składania wniosków online. Jak poinformował rząd, wakacje kredytowe 2022 i 2023 mają wspomóc kredytobiorców, którzy spłacają kredyty hipoteczne w złotówkach. Zwłaszcza tych, którzy mają problem z opłacaniem rat w terminie z powodu postępującej inflacji. Niestety, w przypadku, gdy kredytobiorca posiada więcej niż jeden kredyt hipoteczny, może złożyć tylko 1 wniosek o zawieszenie spłaty raty.

Inflacja a wakacje kredytowe

Kredytobiorcy oczywiście cieszą się z ustawy rządowej i oferowanej im pomocy podczas stale wzrastającej inflacji. Niestety wakacje kredytowe jest to jedynie przesunięcie terminów spłat. Zaletą w całej tej sytuacji jest brak konieczności płacenia odsetek. Jednak czy ustawa ta faktycznie jest tak atrakcyjna dla zainteresowanych? Niekoniecznie, ponieważ z przesuniętymi ratami przesuwają się również inne koszty, które musi on ponosić, na przykład:

 • ubezpieczenie na życie
 • ubezpieczenie nieruchomości
 • ubezpieczenie pomostowe
 • ubezpieczenie niskiego wkładu
 • ubezpieczenie od utraty pracy

Niektóre z tych ubezpieczeń będą musieli płacić aż 8 miesięcy dłużej, tak więc koszty okołokredytowe w efekcie wzrosną.

Kto może skorzystać z ustawy dotyczącej wakacji kredytowych?

Ustawa mówi o tym, że aby skorzystać z wakacji kredytowych należy:

spełnić dwa podstawowe warunki: umowa na kredyt hipoteczny musi być zawarta przed 1 lipca 2022 i okres kredytowania powinien zostać zakończony po 6 miesiącach od tej daty.

 • Z wakacji kredytowych może skorzystać osoba posiadająca kredyt hipoteczny tylko i wyłącznie złotówkach
 • Wakacje kredytowe należą się osobom, które zaciągnęły kredyt na zakup własnego mieszkania lub domu. Nie dotyczy to osób, które kupiły nieruchomości na firmę lub na wynajem.
 • Wniosek na wakacje kredytowe można złożyć tylko na jeden kredyt
 • Wakacje kredytowe 2022 i 2023 należą się również kredytobiorcy, który kredyt przeznaczył na zakup działki budowlanej lub na budowę domu.

Wszystkie wyżej wymienione punkty dotyczą tylko i wyłącznie kredytów przeznaczonych na zakup mieszkania, domu, działki lub budowę domu na własne potrzeby mieszkaniowe.

Jakich kredytów dotyczy ustawa o wakacjach kredytowych? Co z frankowiczami?

Niestety ustawa o wakacje kredytowe nie pomoże frankowiczom. Mówi ona wprost, że: "na wniosek konsumenta kredytodawca zawiesza spłatę kredytu hipotecznego udzielonego w walucie polskiej, z wyłączeniem kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż Polska".

Dwa kredyty – wakacje kredytowe 2022/2023

Ustawa dotycząca kredytu wakacyjnego informuje jasno i wyraźnie, że kredytobiorca posiadający więcej niż jeden kredyt hipoteczny może złożyć tylko 1 wniosek. Oczywiście tylko i wyłącznie pod warunkiem, że został on zaciągnięty na zakup nieruchomości na zakup działki budowlanej lub na budowę domu na własne potrzeby mieszkaniowe.

Od kiedy i w jaki sposób można korzystać z wakacji kredytowych 2020/2023

 • Wnioski dotyczące wakacji kredytowych można składać już od 29 lipca poprzez swój Bank, który udzielił nam kredytu hipotecznego.
 • Możemy zrobić to w formie elektronicznej lub pisemnej, zależnie od tego jakie możliwości proponuje na bank
 • Bank ma 21 dni na poinformowanie kredytobiorcy, że otrzymał jego wniosek
 • Wakacje kredytowe zaczynają się w dniu, gdy kredytodawca poinformuję nas o doręczony wniosku.

Dodatkowo to właśnie kredytobiorca decyduje o ile rat wnioskuje i na jakich zasadach z nich skorzystać. Ma do wyboru:

 • Dwie raty - 1 październik – 30 wrzesień 2022
 • Dwie raty - 1 październik 31 grudzień 2022
 • Cztery raty w 2023 roku - jedna rata na kwartał

Nadpłaty i odsetki a zawieszenie spłaty

W większości banków nadpłata raty kredytu hipotecznego jest podczas korzystania z ustawy o wakacjach kredytowych możliwa. Mało tego, rząd i eksperci zalecają takie rozwiązanie. Wystarczy w tej sytuacji zalogować się do swojej bankowości elektronicznej i nacisnąć zakładkę "nadpłacić".

Niestety nie wszystkie banki posiadają tylko możliwość, ponieważ niektóre wymagają aneksu do umowy. Podsumowując, nadpłata kredytu hipotecznego skraca czas kredytowania i powoduje, że ten staje się tańszy. Warto jednak wcześniej przeanalizować, czy nie potrzebujemy tej gotówki w budżecie domowym i czy nie chcemy odłożyć jej na tak zwaną "czarną godzinę".

Co zrobić z pieniędzmi z wakacji kredytowych?

Jak już ustaliliśmy wakacje kredytowe to wakacje od konieczności spłacania raty kredytu. W tym czasie kredytobiorca nie ma obowiązku dokonywania płatności. Co zrobić więc z pieniędzmi z wakacji kredytowych? Można je najzwyczajniej zaoszczędzić, nadpłacić raty kredytu hipotecznego lub opłacić dodatkowe ubezpieczenia (na przykład ubezpieczenie nieruchomości) lub odciążyć budżet domowy.

Rządowe wakacje kredytowe – podsumowanie

Mimo że ustawa dotycząca wakacji kredytowych weszła w życie dopiero 29 lipca 2022 roku skorzystało z niej już prawie 100 tysięcy osób. Kredytobiorcy skorzystali z możliwości zawieszenia rat na 8 miesięcy, mimo, że przejdą one na koniec okresu spłaty znacznie wydłużając go. Pokazuje nam to jedynie, że pomoc rządowa okazała się strzałem w dziesiątkę i wiele osób najzwyczajniej jej potrzebowało.